Какво е доплерова сонография и какво изследва ?

Кабинетът е оборудван с нов ехографски апарат, чрез който се осъществява ултразвукова съдова диагностика.Изследват се артериите и вените на шията и крайниците, както и мозъчните артерии.Този метод е неинвазивен, неболезнен и безвреден за пациента .Нарича се цветна дуплекс доплерова сонография/ЦДДСГ/ или еходоплер. Той дава коплексна информация : за движението на формените елементи в кръвното русло на съда в реално време, за скоростта на кръвния ток ; за състоянието на втрешната съдова стена и за наличието на отклонение от нормалния анатомичен ход на съдовете/патологични извивки ;аневризмални разширения ; съдови малформации и др./ Чрез ЦДДСГ се извършва ранна диагностика на атеросклерозата и се проследва в динамика развитието на атеросклеротични процес с последващи във времето изследвания.Повишен риск за атеросклероза имат хора с артериална хипертония, захарен диабет,високи стойниости на холестерол и триглицериди ; пушачи; хора изложени на хроничен стрес.Най -ранните промени се изразяват в задебеление на вътрешната съдова стена.Те могат да се последват от оформяне на атеросклеротични плаки , които са различни по вид.Напредването на процеса може да доведе до значимо стеснение на диаметъра на артерията /стеноза/ или до пълното й запушване /тромбоза/. Вида на атеросклеротичните плаки и степента на стеснение на съда определят избора на лечение : консервативно –с медикаменти или инвазивно: оперативна интервенция или поставяне на стент. С Еходоплер се изследва проходимостта на повърхностни и дълбоки вени и компетентността на венозните клапи .Диагностицира се : дълбока венозна тромбоза, което е животозастрашаващо състояние; посттромбозен синдром ; повърхностна варикотромбоза.

Изследването продължава 20-30 минути.

В какви случаи е необходима?

1.При преживян инсулт
2.При вече установена стеноза на каротидна артерия за проследяване на състоянието
3.След операция на каротидна артерия/каротидна ендартеректомия или поставен стент/за контрол на състоянието
4.При предстояща сърдечна интервенция-смяна на клапа; байпас; поставяне на коронарен стент
5.При пациенти с латентна недостатъчност на мозъчното кръвооросяване .
6.При пациенти с рискови фактори за съдова болест- артериална хипертония/високо кръвно/; диабетици; хора с високи стойности на холестерола и триглицеридите; фибриногена ; пушачи ; при пациенти претърпели оперативни интервениции свързани със залежаване; пациенти с фамилна анамнеза за родители с инсулт и /или инфаркт в млада възраст; при пациенти с вече налична исхемична болест на сърцето и/или хронична артериална недостатъчност на крайниците

7.Прилага се при следните симптоми , които могат да бъдат израз на преходно нарушение на мозъчното кръвообращение т.е. предвестници на инсулт.Обичайно симптомите преминават за 5-10-15 минути, но може да продължат няколко часа:
- преходно изтръпване на крак и/или ръка
- преходно изтръпване на уста
-преходна слабост на крак и /или ръка
-преходна загуба на зрението на едното око
-двойно виждане
-нарушено равновесие
-замайност; световъртеж
-преходна загуба на ориентация
-преходна загуба на паметта
-преходна промяна в поведението
8.Прилага се още при :
-установен шум в шийна област
-шум в главата; шум в ушите;
-различни видове главоболие
-болки и схващане в мускулите на краката при ходене , което налага спиране за почивка/клаудикацио интермитенс/
-оток ,тежест и промяна в цвета на крайник/крак или ръка/
9.Разширени вени /не е задължително при липса на оплаквания/

начало | електромиография | хомеопатия | мануална терапия | фотогалерия | контакти