Какво е електромиография/ЕМГ/?

Електромиографията е електрофизиологичен метод, който диагностицира заболявания на мускулите и периферните нерви . Извършва се посредством краткотрайни електрически импулси нанасяни по хода на отделните нерви и използване на повърхностни и /или иглени електроди поставени на определени места върху или в мускулите на ръцете, лицето, гърба и краката.

Продължителността на ЕМГ изследването зависи от неговата цел и може да продължи от 20 минути до 1 час.Дали изследването е болезнено зависи от индивидуалния праг на болка на всеки отделен пациент.Използването на иглен електрод е по-малко болезнено от мускулна инжекция.

В кои случаи ЕМГ е необходимо?
1.При травма на периферен нерв/ПН/-определя точното място на увреда и дали е напълно прекъснат или е частично засегнат ПН .

2.При възпалителна увреда на ПН , нервен сплит или гръбначномозъчно коренче- неврити , плексити, радикулити, полирадикулоневрити и др.

3.При дискови хернии,артрози на гръбначния стълб/спондилоартроза;спондилоза/ или разместване на прешлен/спондилолистеза/- определя броя на засегнатите гръбначномозъчни коренчета и степента на засягане- радикулопатии;

4.Професионалното пренатоварване на опорнодвигателния апарат/ОДА/ води до хронични микротравми на някои ПН на места, където те са най раними-карпален канал и улнарен канал .Това са определени професии-шивачки,шофьори;строителни работници, килимарки,обущари цигулари,пианисти, хора работещи с вибрация.

5.При хора страдащи от тремор/ треперене/ на ръцете, главата, езика , брадичката
Записа на треперенето се нарича треморограма.С нея се определя характера на тремора/паркинсонов, есенциален; малкомозъчен , психогенен и т.н. /.
Това има значение за точната диагноза и съответно правилното лечение.

6.При много заболявания обект на вътрешната медицина се увреждат ПН и/или мускулите:
-ендокринология-диабет ;хипо-; хипер- функция на щитовидната , паращитовидните и надбъбречните жлези.
-ревматология-дерматомиозит; полимиозит; вторично обусловени полирадикулоневрити
-хематология и онкология –понякога част от заболяванията могат да дебютиат или в определен техен етап да се развият вторични полирадикулоневрити, полиневропатии
-чернодробна и бъбречна недостатъчност

7.Различни генетични дефекти обуславят развитието на заболявания засягащи телата на нервните клетки в гръбначния мозък/спинална мускулна атрофия/ или обвивката на ПН/ наследствени полиневропатии/, както и първична увреда на мускулната клетка/миопатии- различни типове мускулна дистрофия; каналопатии-различни типове миотонии; Stiff men sydrom и др.

8.Различни дегенеративни заболявания на нервната система-амиотрофична латерална склероза; паркинсонова болест и др.

9.С репетитивна стимулация на ПН се изследва състоянието на нервно-мускулния синапс.Това се налага при състояния на патологична мускулна умора- миастения гравис и други миастенни синроми.начало | електромиография | хомеопатия | мануална терапия | фотогалерия | контакти