Хомео – подобно
Патос- страдание


„Веществата могат да лекуват болести, сходни с тези, които те самите предизвикват’’

Хипократ

Основоположник на хомеопатичния лечебен метод е Ханеман .Това е метод на лечение, основаващ се на принципа на подобието между токсичния и лечебния ефект на използваната субстанцията и даването на микродози , които да стимулират собствената реактивност на организма.
На базата на многократно експериментиране върху здрави хора и клинично наблюдение са изучени така наречените патогенези на използваните в хомеопатията медикаменти.Даването на определено вещество предизвикава у здравите хора всички симптоми, които в микро дози същото лекува при болните пациенти.
Хомеопатичният метод на лечение има индивидуален подход към всеки пациент, разглеждайки го като цяло.Какво означава това? Събира се информация от пациента за настоящите специфични симптоми , тяхната промяна към подобрение или влошаване за дадения пациент при въздействия на околната среда –топло; студено;влага, вятър;покой или движение и при физиологични обстоятелства-сън; глад; хранене; изпотяване , отчита се и промяна в поведението на пациента под влиание на болестта-агресия ; възбуда;сънливост; желания или отвращение към определени храни;наличие или липса на жажда;промени в сексуалното поведение.т.е. отчита се цялостната индивидуалната реакция на болния спрямо болестта,след което лекарят хомеопат познаващ патогенезите на лекарствата избира най-подходящото лечение за дадения пациент в дадения етап от развитието на болестта.

Прилагането на хомеопатичните медикаменти е съвместимо с алопатичното лечение и е безвредно за организма.

начало | електромиография | хомеопатия | мануална терапия | фотогалерия | контакти